Deze compositie is een opgewekt, feestelijk stuk, gecomponeerd ter gelegenheid van het eeuwfeest van muziekvereniging “Veere’s Genoegen”. Toch een zeer heugelijk feit!

Het begint thema is dan ook zeer trots van karakter. Naast het gevoel van trots op de jubilerende muziekvereniging kan het ook staan voor de trots op het stadje Veere met haar rijke geschiedenis met hoogte en dieptepunten. Na het eerste “trotse” muzikale gegeven vind er een omwenteling plaats in de sfeer. Het tweede thema, dat afgeleid is van het eerste thema, straalt vertwijfeling en onrust uit. Uiteindelijk mondt dit thema uit in een soort triomfantelijke overwinningsfanfare waarbij ook weer kleine elementen uit het eerste thema worden gebruikt. Het onrustige gevoel verdwijnt nadat het tweede thema weer wordt gespeeld, ditmaal in een opgewektere, majeur variant. Met een reprise van het eerste “trotse” thema eindigt dit stuk met een positief slot.

Op zoek naar een goede titel voor het werk kwam ik erachter dat het stadje Veere vroeger onder vele namen bekend stond. In die zoektocht kwam ik 14e eeuwse benaming “Die Veste ter Veere” tegen. Ik vond deze naam wel goed bij mijn compositie passen omdat het de muziek een verhaal kan meegeven. Een trotse stad, vesting, waar veel bedrijvigheid was maar waar ook onrust en strijd veelvuldig hebben plaatsgevonden. Allemaal elementen die je in de muziek terug kan vinden.

Het werk werd in juli 2022 in première gebracht door muziekvereniging “Veere’s Genoegen” o.l.v. Thomas Bruijns