Gecomponeerd ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van muziekvereniging Salland – Lierderholthuis.

Toen ik het verhaal hoorde dat Tijl Uilenspiegel, naar verluid, ooit Lierderholthuis heeft bezocht gaf mij dat een mooie invalshoek voor deze compositie. Tijl Uilenspiegel was een personage uit onder meer de Duits-Nederlandse folklore. Volgens de Duitse sage van rond 1500 was Uilenspiegel een schelm die vrij als een vogel door Duitsland en Nederland trok en iedereen voor de gek hield met zijn streken. De legende uit Lierderholthuis gaat als volgt: Op een zonnige zomerdag was er regen op komst. De boeren probeerden nog snel het hooi droog van het land in het Lierderbroek te krijgen en op de wagens te laden. Tijl Uilenspiegel zag de snel naderende regenbui aankomen en ging onder de brug over de Oude Wettering bij de Colckhof staan. Toen de boeren drijfnat met hun hooi over de brug naar huis reden lachte hij al het domme volk uit en riep hen toe: “Was ook maar onder de brug gaan staan dan waren jullie tenminste zelf droog gebleven.” Sinds 2003 staat er een beeld op het dorpsplein van Lierderholthuis dat herinnert aan dit voorval.

Er zijn natuurlijk meerder componisten die Tijl Uilenspiegel als inspiratie hebben gebruik waaronder één van de grootste symfonische componisten uit de Romantische periode : Richard Strauss (niet te verwarren met Johann Strauss, de walsen koning). Ik heb dan ook bekende muzikale motieven uit zijn werk “Till Eulenspigel lustige Streiche” als basis gebruikt voor mijn eigen compositie. Soms wat verstopt en soms heel duidelijk aanwezig.

Het openingsmotief is losjes gebaseerd op de beroemde hoorn solo uit het werk van Strauss dat het losbandige, schelm-achtige karakter “Tijl uilenspiegel” verbeeldt. Het langzame deel dat volgt is gebaseerd op een ander thema uit het werk van Strauss dat een ander verhaal van Tijl uitbeeldt, waarbij hij zich voordoet als een prekende monnik. Dit gedeelte mondt uit in een feestelijk “Grandioso” waarna het stuk besloten wordt met een herhaling van de opening met nog één keer het “schelmen-thema” tot besluit.

Het stuk werd in première gebracht op 22 april 2023 door muziekvereniging Salland – Lierderholthuis o.l.v. Arjan Eek